Om IT fællesskabet
IT Fællesskabet er en selvstændig enhed (med eget budget), der bygger på et samarbejde mellem 7 københavnske gymnasier. De deltagende skoler er Borupgaard, Gladsaxe, Høje Taastrup, Ordrup, Rødovre, Det fri og Nærum Gymnasium.

Den daglige drift af serverne foregår på Nærum Gymnasium, men hardwaren er siden sommeren 2014 flyttet til GlobalConnnects Hosting Center i Glostrup.

Samarbejdet opstod oprindeligt med henblik på at skabe en fælles IT organisation, der kunne administrere alle servere og gøre det til en god pris på baggrund af amternes nedlæggelse i 2007, hvor gymnasierne blev selvejende institutioner under staten. Derved kunne de lokale IT folk koncentrere sig om den lokale IT support, mens IT Fællesskabet tog sig af drift af servere og netværk, hvorved man samtidig kunne sikre, at de nødvendige kompetencer var til stede. Efterhånden har samarbejdet udviklet sig til også at rumme fælles efteruddannelse og andre pædagogiske tiltag, hvor lærere kan sparre og vidensdele på tværs af gymnasierne. På den mere tekniske side er IT Fællesskabet ligeledes blevet en udviklende IT organisation, der ikke kun drifter servere og netværk, men også har til opgave at bygge nye servere, der kan forbedre og udvikle brugen af IT på skolerne (eksempelvis website hosting, moodleserver, webboss server etc).

ITF Lokation: Nærum Gymnasium | Hovedgade 30 | 2850 Nærum
Opdateret: April-2024