<%@ Page Language="C#" %> GIS2
Denne side indeholder links til websider med GIS

Alle bedømmelser er lavet af tredje part, og NAG står derfor ikke til ansvar for disse

My World Gis Projekt
GIS øvelser til undervisningsbrug, herunder pladetektonik, vulkaner og jordskælv, befolkningsdata, klimadata, data for den globale opvarmning og salinitet. Bedømmelse*****

DIVA Gis free data
GIS-data for verdens lande, herunder grænser og floder. Bedømmelse**

Baltic Sea region Data
GIS-data for landene omkring Østersøen, herunder befolkningsdata, administrative data, kyststrækninger, vegetationsdække, vandløb og dyrkningsareal. Bedømmelse***  

Geo Community
GIS data fra verdens lande nogle er gratis at hente. Landegrænser, hydrologiske kort, højdemodel, veje og vegetationsdække Kræver oprettelse af en brugerkonti. Bedømmelse**

Socioøkonomiske data
GIS data for jordens befolkning. Kræver registrering. Bedømmelse*

Penn state uni. libraries
GIS data for enkelte lande kan hentes fra denne side. Blandt andet byområder, vegetationsdække, veje, vandløb og deres oplande. Bedømmelse**

GIS Lounge
Denne side indeholder link til gratis GIS -programmer hvor det er muligt at vise og gemme GIS -data. Endvidere findes der link til gratis GIS - data. Bedømmelse****

Mere DIVA data
På denne side er det muligt at hente gratis gis data, såsom kontinent, lande, befolkning, vegetationsdække, højdekurver. Bedømmelse***

FN DATA
Denne side fra FN indeholder GIS data der er muligt at hente. Data er: atmosfære, biosfære, hydrosfære, lithosfære og jordbundskort. Bedømmelse***

EDUGIS
Denne side indeholder en kortviser for GIS i undervisningen. Det er muligt at se oplysninger om uddannelse, landskaber, arealanvendelse samt Videnskabernes Selskabs kort. Bedømmelse**  

FN naturkatastrofer
Denne side indeholder GIS kort over naturkatastrofer, såsom tørke, jordskælv, skovbrande, oversvømmelse, jordskred, tropiske orkaner, tsunamier og vulkaner. GIS data kan hentes gratis. Bedømmelse****

FN - Globalis
Dansk kortviser der viser følgende kort: Biomer, befolkningstæthed, nedbør, satellitbillede, temperatur, topografi, vegetation, olie, minedrift, søer, byområder, ligestilling, miljø, sundhed, uddannelse, teknologi, vand økonomi. Det er muligt at vise grafer for et enkelt land. Endvidere er det muligt gemme kort, men ikke rådata. Bedømmelse*****

FN - arktisk og baltisk
En samling af FN´s kortmateriale i GIS over de arktiske områder, det baltiske område. Inddelt i lande. Temaer med figurer og kort vand, klimaændringer,  biodiversitet, forurening, miljø og energi, byområder og konfliktområder. Bedømmelse*****

Sumatra -  Tsunami
Denne kortviser indeholder GIS-data vedrørende Sumatra skælvet og tsunamien 2004. Indeholder både natur– og kulturgeografiske elementer. Data kan ikke gemmes. Bedømmelse**

GOGIS - geografforlaget

http://www.gogis.dk/
Dansk side omkring GIS fra geografforlaget. Denne side indeholder oplysninger om GIS i undervisningssektoren. Bedømmelse***

USGS - GIS elementary
Denne side indeholde en linksamling med GIS data som kan anvendes i undervisningen. Desuden beskrivelse af GIS mm. Bedømmelse***

USGS case Syd Afrika
GIS Case om Afrika. Det er muligt at gemme data. Øvelserne indeholder både kultur og naturgeografiske discipliner. Bedømmelse***

USGS Earth Resources
På denne side er det muligt at hente kort med en højde model over de enkelte områder i verden. Bedømmelse**

USGS - mineralske resourcer
Denne side indeholder GIS-data for geologiske ressourcer i verden. Det er muligt at gemme data. Bedømmelse**

USGS globale GIS Data
Denne side indeholder GIS-data, som er veje, grænser, geologisk alder, forkastninger,  klimazoner, floder, vulkaner, jordskælv, olie og gasfelter. Bedømmelse**
 
NOAA - satelit
Denne side indeholder en kortviser, hvor det er muligt at hente i GIS-data. Data er: tsunami, naturkatastrofer, marine data, klima, satellitdata, sne og isdække, klimazoner mm. Bedømmelse*****

GIS terræn data
Denne side indeholder en digitalhøjde model for hele verden. Desuden findes der data fra USA. Det er muligt at hente data. Bedømmelse**

Vandmodel sjælland
GIS data for Sjælland vedrørende grundvand, nettonedbør og arealanvendelse. Bedømmelse**

Danske landskaber (login)
Denne side beskriver danske landskaber, deres dannelse og karakteristika. Bedømmelse*****